O nás

Od září roku 2018 fungujeme v nově zrekonstruované budově v Náchodě v Bělovsi jako odloučené pracoviště státní ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.

Děti se u nás učí podle ŠVP v programu Začít spolu. Hodnoceny jsou slovně a baví se Hejného matematikou. Dovednosti a znalosti žáků rozšiřujeme i prostřednictvím projektové výuky. Jsme školou, kde jsou rodiče vítáni. Naším společným cílem jsou spokojené děti, pěkné vztahy a učení, které nám dává smysl.


Naším cílem je, aby:

  • škola byla dostupná všem.
  • aktivně spolupracovali učitelé, rodiče i žáci.
  • děti zažívaly svobodu i dodržování pravidel, které samy staví a ctí, respektovaly a učily se oceňovat práci druhých.
  • osobnostní rozvoj dětí (sebeuvědomění, dostatek kreativity, sebehodnocení) byl nedílnou součástí naší výuky.
  • chyba byla příležitostí, ne strašákem.

Při práci v centrech aktivit využíváme mimo jiné i prvky Montessori pedagogiky. V centrech se žáci nejen učí, ale rozvíjejí dovednosti - samostatnost, zodpovědnost za skupinu i za sebe, spolupráci, umění nabídnout pomoc spolužákovi, říci si o pomoc, prosadit svůj názor, nechat prostor ostatním, prezentovat vlastní práci.

Darujte právě teď

Pomůžete tak dalším dětem studovat v programu Začít spolu se slovním hodnocením.

 

Rádi bychom Vás informovali o tom, že ZŠ Pod Montací Náchod žádala o dotaci v rámci OP Program rozvoje venkova. Žádost byla úspěšná. Dotaci jsme získali a finanční prostředky použijeme na nákup nových setů žákovských lavic.

Mohlo by Vás zajímat:

Jak učíme? Časté dotazy Průvodce naší školou

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Spolu je nám dobře

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Vyrábíme spolu papír

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Podpora interaktivní výuky

Královéhradecký kraj

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory nadačního fondu Zeměkvět.

Nadační fond Zeměkvět

Děkujeme našim sponzorům:


 
Tvorba webu Unigena